Legal

Termeni şi condiţii website SMART-DRIVING şi declaraţia privind păstrarea confidenţialităţii utilizatorilor site-ului.

Termeni şi condiţii Website

Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru sau a oricărei aplicaţii pe orice platformă (numite în continuare ˝website-ul˝) şi/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate).

Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini şi serviciul de rezervări online oferit pe aceste pagini şi prin acest website sunt în proprietatea, operate şi furnizate de SC RISE MOTORSPORT SRL şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Definiţii

„smart-driving.eu”, înseamnă SC RISE MOTORSPORT SRL, (denumit in continuare Organizatorul) reprezintă o societate cu răspundere limitată înregistrată conform legislaţiei din România, cu sediu social in Bucuresti, Strada Argentina nr. 25, parter, sector 1, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/4484/2023, cod fiscal 47768405.

„Platformă” înseamnă website-ul www.smart-driving.eu pus la dispoziţie, deţinut, administrat, întreţinut şi/sau găzduit de SC RISE MOTORSPORT SRL.

„Serviciu” înseamnă experientele auto (denumite „lap challenge”) si cursurile de conducere defensivă şi sportivă care sunt disponibile pe Platformă, si care pot fi obtinute prin rezervări online (inclusiv facilitarea plăţilor).

“Participant” reprezintă persoana care ia parte la experientele auto (denumite „lap challenge”) cursurile de conducere defensivă şi sportivă oferite de către societatea „.

Drepturile de Autor

Drepturile de autor sunt proprietatea SC RISE MOTORSPORT SRL.

Autorizaţia pentru drepturi de reproducere

Orice persoană poate reproduce porţiuni din materialele conţinute în aceste pagini, în condiţiile următoare:

  • Materialul poate fi folosit doar în scopuri informative şi necomerciale
  • Nu poate fi modificat
  • Nu se pot face copii neautorizate după mărcile comerciale SC RISE MOTORSPORT SRL.
  • Orice copie a unei porţiuni a materialului trebuie să includă următoarea menţiune privind dreptul de autor:

Copyright © SC RISE MOTORSPORT SRL. Toate Drepturile Rezervate.

Comentariile Dumneavoastră

SC RISE MOTORSPORT SRL vă aşteaptă răspunsul şi apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. SC RISE MOTORSPORT SRL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Corectitudinea informaţiilor din acest site

Aceste pagini web pot conţine inadvertenţe sau erori de scriere. Acestea vor fi corectate de SC RISE MOTORSPORT SRL, la alegerea sa, pe măsură ce sunt descoperite. Informaţiile din aceste pagini web sunt actualizate periodic, dar pot rămâne sau apărea inexactităţi atunci când intervin modificări între actualizări. Internetul este întreţinut independent şi unele din informaţiile accesate prin aceste pagini web pot avea originea în afara SC RISE MOTORSPORT SRL.. SC RISE MOTORSPORT SRL exclude orice obligaţie sau responsabilitate privind acest conţinut.

Viruses

SC RISE MOTORSPORT SRL vă aşteaptă răspunsul şi apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. SC RISE MOTORSPORT SRL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Clauza de exonerare de la garanţii

SC RISE MOTORSPORT SRL, în măsura maximă permisă de lege, declină toate garanţiile, exprese, implicite, legale sau de alt gen, incluzînd dar fără a se limita la garanţiile implicite referitoare la marketabilitate, neîncălcarea drepturilor terţilor şi potrivirea cu un anumit scop. SC RISE MOTORSPORT SRL, afiliaţii şi licenţiatorii săi nu fac nici o declaraţie sau nu oferă nici o garanţie referitoare la corectitudinea, integralitatea, securitatea sau actualitatea serviciilor, conţinutului sau informaţiilor oferite de sau prin site-ul web. Nici o informaţie obţinută de pe site-ul web www.smart-driving.eu nu va crea o garanţie care nu este declarată expres de către SC RISE MOTORSPORT SRL prin intermediul acestor termeni şi condiţii.
Dacă sunteţi consumator, aceste prevederi nu afectează drepturile dumneavoastră legale care nu pot fi derogate, dacă există. Aţi fost de acord şi aţi luat la cunoştinţă faptul că limitările şi excluderile de răspundere şi garanţie oferite prin aceşti termeni şi condiţii sunt corecte şi rezonabile.

Declaratie de responsabilitate si obligativitate

 Participantul care participa la experientele/cursurile de conducere defensivă şi sportivă a luat la cunostintă de responsabilităţile şi obligatiile ce ii revin conform declaratiei din Anexa 1.

 Limitarea răspunderii

Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, vom fi răspunzători numai pentru pagube efectiv suportate, plătite sau acumulate de dvs. din cauza unei deficienţe în îndeplinirea serviciilor noastre, până la o sumă maximă din costul total al rezervării dvs., precum se stabileşte în e-mailul de confirmare (pentru un eveniment sau pentru o serie de evenimente conectate).

Cu toate acestea şi în limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre funcţionarii, directorii, angajaţii, reprezentanţii, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, partenerii (de distribuţie) afiliaţi, împuterniciţii, agenţii sau alte părţi implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziţie a site-ului şi conţinutului său în alt mod nu vor fi responsabili pentru (i) orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producţie, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputaţiei şi al bunului renume, pierdere de creanţe, (ii) orice inacurateţe legată de informaţii (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități) ale SC RISE MOTORSPORT SRL care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră, (iii) serviciile oferite de SC RISE MOTORSPORT SRL sau alți parteneri de afaceri, (iv) orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dvs., produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre, sau (v) orice rănire, moarte, pagube ale proprietăţii (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dvs., fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijenţe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) SC RISE MOTORSPORT SRL sau unor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaţilor, directorilor, agenţilor, reprezentanţilor sau companiilor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parţială), suprarezervare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostrum.

Produse şi Servicii

Dacă nu este convenit altfel în scris, experientele auto/cursurile de conducere defensiva şi sportiva, menţionate în aceste pagini web se supun termenilor şi condiţiilor SC RISE MOTORSPORT SRL.

Dezvăluirea informaţiilor

Toate informaţiile trimise către SC RISE MOTORSPORT SRL de către vizitatorii acestor pagini web sunt considerate confidenţiale şi nu vor fi dezvăluite de SC RISE MOTORSPORT SRL unui terţ cu excepţia cazului în care acest lucru poate fi necesar pentru furnizarea serviciilor.

Confidenţialitate și cookie-uri

SC RISE MOTORSPORT SRL vă respectă intimitatea, politica de confidentialitate si cookie-uri pentru informaţii suplimentare

Card de credit

SC RISE MOTORSPORT SRL oferă posibilitatea ca rezervările să fie plătite direct in contul său în timpul procesului de rezervare, prin intermediul unei plăţi securizate online (oferită şi suportată de către banca dumneavoastră). Plata este procesată în mod securizat direct de pe cardul dumneavoastră de credit/debit sau din contul bancar către contul bancar al SC RISE MOTORSPORT SRL prin-un procesator terţ de plăţi.

Pentru anumite preţuri sau oferte speciale (nerambursabile), vă rugăm să reţineţi că SC RISE MOTORSPORT SRL solicită ca plata să fie făcută pe loc prin transfer cu cardul dvs. de credit, și de aceea cardul dvs. de credit poate fi preautorizat sau debitat (uneori fără posibilitatea de rambursare) după rezervare şi confirmarea rezervării. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie detaliile de rezervare a serviciului pe care l-aţi ales pentru oricare asemenea condiţii înainte de a efectua rezervarea. Nu veți considera SC RISE MOTORSPORT SRL răspunzător pentru orice taxă (autorizată, presupusă sau greșită) pentru prețurile plătite în avans, neprezentare și anulare cu plată) a cardului dumneavoastră de credit.

În cazul fraudării sau a utilizării neautorizate a cardului dvs. de credit de către terţe părţi, cele mai multe bănci şi companii de credit vor suporta riscul şi vor acoperi pagubele rezultând dintr-o asemenea fraudă sau folosire greşită, care pot fi subiectul unei sume deductibile (stabilită de obicei la 50 EUR sau echivalentul în moneda dvs. locală). În eventualitatea că banca sau compania dvs. de credit încasează suma deductibilă de la dvs. din cauza unei tranzacţii neautorizate, rezultând dintr-o rezervare făcută pe Platforma noastră, vă vom plăti această sumă deductibilă, până la maximum 50 EUR (sau echivalentul în moneda dvs. locală). Pentru a vă despăgubi, vă rugăm să vă asiguraţi că raportaţi această fraudă furnizorului dvs. de card de credit (în conformitate cu regulile şi procedurile sale de raportare) şi că ne contactaţi imediat prin e-mail ([email protected]). Vă rugăm specificaţi ‘fraudă card de credit’ în câmpul subiectului e-mailului dvs. şi oferiţi-ne dovezi cu privire la suma deductibilă (de ex., politica pentru compania cardului de credit). Această despăgubire se aplică numai rezervărilor făcute cu cardul de credit folosind serverul securizat al www.smart-driving.eu şi în cazul utilizării neautorizate a cardului dvs. de credit, rezultată ca urmare a greşelii şi neglijenţei noastre, şi nu rezultat ca urmare a unei greşeli proprii în timp ce utilizaţi serverul securizat.

Plată în avans, anulare, neprezentare și detalii importante

Efectuând o rezervare pe website-ul www.smart-driving.eu  acceptaţi şi sunteţi de acord cu politica de anulare şi neprezentare a SC RISE MOTORSPORT SRL şi cu orice termeni şi condiţii suplimentari (de livrare) ale SC RISE MOTORSPORT SRL aplicabile cursurilor rezervate (făcute disponibile pe Platforma noastră). Politica generală de anulare şi neprezentare este disponibilă pe Platforma noastră, pe pagina de informaţii a SC RISE MOTORSPORT SRL, pe durata procedurii de rezervare şi în e-mailul de confirmare. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie detaliile rezervării cursurilor pe care le-aţi ales pentru a vedea dacă există asemenea condiţii, înainte de efectuarea rezervării. Politicile de anulare și plată în avans pot varia în funcție de experiențele alese si perioada de timp rămasă până la ziua stabilita pentru oferirea cursului ales. Vă rugăm să citiți cu atenție detaliile importante și informațiile importante din confirmarea rezervării, pentru politici suplimentare aplicate de SC RISE MOTORSPORT SRL (de ex. restricție de vârstă, depozit de securitate, ne-anulare/suplimente adiționale pentru rezervări de grup, paturi suplimentare/carduri acceptate). Plăţi întârziate, banca incorectă, detalii greşite ale cardului de credit sau de debit, carduri de credit/debit invalide sau fonduri insuficiente sunt pe riscul şi în contul dumneavoastră, şi nu veţi avea dreptul la nicio rambursare a oricărei sume (nerambursabile) plătite în avans.

Dacă veţi sosi târziu în data stabilită pentru curs, asiguraţi-vă că aţi comunicat acest lucru (prompt/din timp) RISE MOTORSPORT,  pentru a evita anularea rezervării şi încasarea taxelor pentru neprezentare. SC RISE MOTORSPORT SRL nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru consecinţele produse de sosirea dumneavoastră târzie sau în legătură cu orice anulare sau încasare a taxei pentru neprezentare.
Voucher-ul cadou in regim ‘OPEN DATE’, nefolosit in 6 luni de la achizitionare si nesolicitarea prelungirii valabilitatii, duce la anularea acestuia si nerestituirea sumei achitate.

Neprezentarea la curs pe data aleasa, fara anuntarea in prealabil cu minim 3 zile lucratoare inainte, duce la anularea rezervarii si nerestituirea sumei achitate.

Corespondenţă (suplimentară)

Pentru a vă finaliza şi securiza rezervarea, trebuie să vă folosiţi adresa corectă de e-mail. Nu suntem responsabili sau nu răspundem pentru (şi nu suntem obligaţi să verificăm) adresele de e-mail greşite, scrise cu greşeli sau incorecte sau numerele de telefon (mobil) sau de card de credit greşite.

Orice reclamație sau plângere împotriva SC RISE MOTORSPORT SRL. (www.smart-driving.eu) sau în ceea ce priveşte Serviciul trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 30 de zile de la data programată a consumării serviciului (de exemplu, data cursului de conducere). Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 30 de zile poate fi respinsă, iar reclamantul își pierde orice drept de compensare (de daune sau în bani).

Diverse

În măsura permisă de lege, acești termeni și condiții, precum și furnizarea serviciilor noastre, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română, iar orice litigiu care rezultă din acești termeni și condiții generale și serviciile noastre va fi exclusiv supus instanțelor competente de la sediul SC RISE MOTORSPORT SRL..

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, veţi rămâne sub obligativitatea tuturor celorlalte prevederi ale acestora. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuşi aplicate pe atât pe cât permite legislatia în vigoare şi veţi fi cel puţin de acord să acceptaţi un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, coform conţinutului şi scopului acestor termeni şi condiţii.

 

0
Select your currency
RON Leu românesc
EUR Euro